Decal Lưới In UV

Dán decal lưới giúp làm giảm tầm nhìn từ bên ngoài tạo tính riêng tư trong văn phòng